infolinia

MISJA SZKOŁY

Szkoła CosinusYoung 15+ to miejsce, w którym każdy uczeń może poczuć się zaopiekowany. Począwszy od doboru oferty, która dostosowana jest do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, przez doskonałych pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, aż do sumiennego przygotowania młodzieży do zdania egzaminów maturalnych i zawodowych.

Niezmiennie wyróżniamy się: bogatą ofertą edukacyjną, atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi, bezpłatnymi fakultetami przygotowującymi do matury i egzaminów, pracowniami komputerowymi na najwyższym poziomie, a także przyjazną atmosferą, która jest niezwykle ważna na każdym etapie nauki.

MISJA SZKOŁY

NASZE CELE EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE:

 1. Wspomaganie młodzieży w obraniu właściwej ścieżki edukacyjnej, zgodnej z preferencjami i umiejętnościami.

  Wiemy jak trudne wybory edukacyjne i zawodowe muszą podejmować nasi uczniowie, dlatego do ich dyspozycji są: dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i doradcy zawodowi.

 2. Rozwijanie potencjału naszych podopiecznych, a także poszerzanie ich horyzontów.

  Dbamy o to, aby z szerokiej gamy zajęć nadobowiązkowych każdy uczeń mógł wybrać coś dla siebie. Organizujemy: koła teatralne, turystyczne, zajęcia z zakresu fotografii, kosmetyki, e-sportu.

 3. Utrzymywanie płynnego i bardzo dobrego kontaktu z rodzicami uczniów – tylko razem możemy osiągnąć sukces.

  Rodzice stanowią integralną część naszej szkoły, dlatego wspólnie świętujemy osiągnięcia uczniów i pracujemy nad porażkami.

 4. Umożliwienie młodzieży korzystania z bazy dydaktycznej na bardzo wysokim poziomie.

  Nasi uczniowie mogą korzystać ze specjalistycznych pracowni gamingowych, vr-owych, programistycznych. Nieustannie również doposażamy sale, które standardowo zaopatrzone są w rzutniki, flipcharty i tablice edukacyjne.

 5. Zadbanie o balans pomiędzy nauką, a życiem w aktywnej szkole, która proponuje wiele wydarzeń, spotkań, integracji.

  Wiemy jak ważne jest budowanie relacji rówieśniczych, dlatego w każdym roku wspólnie z uczniami tworzymy kalendarz aktywności, uwzględniając ich pozaedukacyjne potrzeby.

 6. Przystępowanie do międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad, które uczą zdrowej rywalizacji.

  Wspieramy uczniów w ich rozwoju, a także motywujemy do osiągania nawet małych sukcesów. Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku :)

 7. Kształcenie młodzieży w sposób, który wzmocni ich wiarę we własne siły, a także przygotuje do wkroczenia w kolejny etap edukacyjny lub zawodowy.

  Wiemy jak duży potencjał drzemie w naszych uczniach. Nieustannie staramy się wydobywać z nich to co najlepsze i nigdy nie podcinamy im skrzydeł.

JESTEŚMY