infolinia

Pytania i Odpowiedzi

 • Jakie są główne typy szkół oferowane przez Szkołę CosinusYoung 15+?
  Oferujemy Szkołę Branżową I stopnia, Liceum ogólnokształcące z klasami profilowanymi, Technikum oraz Liceum Sztuk Plastycznych.
 • Jakie dokumenty są wymagane do przyjęcia do szkoły?
  Wymagane dokumenty to kwestionariusz osobowy, świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Czy szkoła zapewnia uczniom darmowe podręczniki i zeszyty?
  Tak, w naszej szkole dla uczniów dostarczane są darmowe podręczniki oraz zeszyty. Nie ma potrzeby ich osobistego zakupu, co ma na celu ułatwienie uczniom dostępu do niezbędnych materiałów edukacyjnych.
 • ;

Szkoła Branżowa

 • Czy o przyjęciu do szkoły decyduje konkurs świadectw?
  Nie jest prowadzony konkurs świadectw, liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Jak przebiega nauka w Szkole Branżowej I stopnia CosinusYoung 15+?
  Nauka opiera się na systemie dualnym, co oznacza połączenie kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanym zawodowo kształceniem w szkole.
 • Jakie są konkretne korzyści z nauki w Szkole Branżowej?
  Uczniowie Szkół Branżowych I stopnia CosinusYoung 15+ otrzymują umowę o pracę i miesięczne wynagrodzenie.
 • Jakie korzyści wynikają z ukończenia Szkoły Branżowej I stopnia?
  Po zakończeniu Szkoły Branżowej I stopnia uzyskujesz prawo do wykonywania zawodu.
 • Czy uczniowie otrzymują wynagrodzenie za praktyki?
  Tak, uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, w ramach realizacji praktyk zawodowych.
 • Czy po ukończeniu szkoły istnieje możliwość dalszego kształcenia?
  Tak, po uzyskaniu tytułu zawodowego istnieje możliwość rozszerzenia wykształcenia o tytuł technika w szkole branżowej II-go stopnia.
 • ;

Technikum

 • Czy o przyjęciu do szkoły decyduje konkurs świadectw?
  Nie jest prowadzony konkurs świadectw, liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Jakie możliwości daje ukończenie Technikum?
  Po ukończeniu Technikum zdobywasz maturę, dyplom zawodowy oraz tytuł technika.
 • Jakie są konkretne korzyści z nauki w Technikum?
  Ukończenie Technikum pozwala uczniom na zdobycie matury, dyplomu zawodowego oraz tytułu technika. To otwiera drzwi do ścieżki zawodowej, umożliwiające równoczesne posiadanie wiedzy ogólno środowiskowej i specjalistycznej, co jest cenne na rynku pracy.
 • Czy w ramach kształcenia w Technikum przewidziane są praktyki zawodowe?
  Tak, w Technikum praktyki zawodowe są obowiązkowe, pozwalają uczniom zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe.
 • Jakie są zasady organizacji praktyk zawodowych w Technikum?
  Praktyki zawodowe organizowane są na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą.
 • Czy istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w Technikum?
  Tak, uczniowie mają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez dodatkowe szkolenia i kursy, które są cyklicznie prowadzone w szkole.
 • Czy istnieje możliwość nabycia dodatkowych umiejętności z zakresu informatyki w Technikum?
  Tak, w Technikum istnieje możliwość nabycia dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursach organizowanych w ramach współpracy z Akademią CISCO oraz autoryzowanych szkoleniach Microsoft.
 • ;

Liceum Ogólnokształcące

 • Czy o przyjęciu do szkoły decyduje konkurs świadectw?
  Nie jest prowadzony konkurs świadectw, liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Co po ukończeniu Liceum ogólnokształcącego z klasami profilowanymi?
  Po ukończeniu Liceum ogólnokształcącego z klasami profilowanymi zdobywasz maturę i możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.
 • Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego?
  Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego będą lepiej przygotowani do podejmowania decyzji o wyborze studiów i planowaniu swojego dalszego rozwoju.
 • Czy wybór klasy w Liceum Ogólnokształcącym wpływa na rodzaj dostępnych zajęć tematycznych?
  Tak, w zależności od wybranej klasy, uczniowie mają dostęp do zajęć tematycznych z obszarów takich jak medycyna, kosmetologia, dziennikarstwo, prawo, ekonomia, a także w formie zajęć praktycznych, warsztatów i spotkań.
 • Jakie dodatkowe możliwości edukacyjne są dostępne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego?
  Uczniowie równolegle z realizacją podstawy programowej będą uczestniczyć w nadobowiązkowych, certyfikowanych zajęciach tematycznych, które rozwijają ich zainteresowania i pogłębiają wiedzę.
 • Czy uczniowie decydują się na specjalizację na początku nauki w liceum czy później?
  Proces wyboru specjalizacji odbywa się w określonym okresie, zazwyczaj w trakcie pierwszego roku nauki w Liceum Sztuk Plastycznych.
 • ;

Liceum Sztuk Plastycznych

 • Czy o przyjęciu do szkoły decyduje konkurs świadectw?
  Przy przyjęciu do Liceum Sztuk Plastycznych obowiązują egzaminy wstępne.
 • Jak przebiegają egzaminy wstępne do Liceum Sztuk Plastycznych?
  Egzaminy składają się z części praktycznej (rysunek, malarstwo, rzeźba) i teoretycznej (wiedza z zakresu podstaw programowych plastyki).
 • Co daje ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych?
  Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych zdobywasz maturę oraz zawód Plastyka.
 • Jakie są konkretne korzyści z nauki w Liceum Sztuk Plastycznych?
  Kończąc naukę w Liceum Sztuk Plastycznych uczniowie zdobywają maturę i dyplom zawodowy w zawodzie Plastyk.To także doskonałe przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach artystycznych.
 • Czy Liceum Plastyczne oferuje specjalistyczne zajęcia artystyczne?
  Tak, Liceum Sztuk Plastycznych oferuje specjalistyczne zajęcia artystyczne, umożliwiając rozwój umiejętności artystycznych uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami.
 • Co dokładnie oznacza wybranie konkretnej specjalizacji w Liceum Sztuk Plastycznych?
  Uczeń rozwija umiejętności w konkretnej dziedzinie. To także wiąże się z przygotowaniem i obroną dyplomu zawodowego poprzez stworzenie pracy artystycznej związanej z wybraną specjalizacją.
 • Jakie korzyści niesie wybór konkretnej specjalizacji w Liceum Sztuk Plastycznych?
  Wybór specjalizacji w Liceum Sztuk Plastycznych umożliwia skoncentrowanie się na szczegółowo ukierunkowanych przedmiotach, co pozwala uczniom rozwijać się w konkretnym obszarze zainteresowań artystycznych.
 • ;