infolinia

Czwartek 

Warszawa

  • Egzaminy

Egzaminy wstępne do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych CosinusYoung 15+ w Warszawie

W trakcie egzaminu, młodzi artyści mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności rzeźbiarskie. Prace były oceniane pod kątem kreatywności, techniki wykonania oraz wyrazistości artystycznego przekazu. Kandydaci do naszego liceum zaskoczyli zarówno dyrekcję, jak i członków komisji egzaminacyjnej swoim talentem i pasją do sztuki.

Egzamin wstępny pozwolił na ocenę potencjału artystycznego każdego z kandydatów i stanowił ważny etap w procesie rekrutacyjnym do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych CosinusYoung 15+. Egzaminy wstępne obejmują część praktyczną oraz część teoretyczną.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez kandydatów trzech prac plastycznych: z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Kandydaci starają się wykorzystać swoje umiejętności i kreatywność, prezentując swoje artystyczne talenty.

Część teoretyczna, jest weryfikacją stopnia opanowania przez kandydatów zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych. Egzamin ustny skupia się na podstawowym programie nauczania przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej. Kandydaci odpowiadają na pytania, prezentując swoją wiedzę i zrozumienie sztuki.