infolinia

Piątek 

Łódź

  • Współpraca

Porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Porozumienie zakłada inicjowanie przedsięwzięć, które umożliwią młodzieży podnoszenie kwalifikacji oraz organizację wspólnych szkoleń teoretycznych i praktycznych. Celem współpracy jest podniesienie poziomu działalności edukacyjnej.

Dzięki tej współpracy uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia CosinusYoung 15+ będą mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach i szkoleniach, które pomogą im poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Porozumienie umożliwi także nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy szkołą a Siecią Badawczą Łukasiewicz–Łódzki Instytut Technologiczny, co pozwoli na lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy.

Wszystkie działania podejmowane w ramach tej współpracy mają na celu zapewnienie młodzieży najlepszych możliwości rozwoju i przygotowania do przyszłych wyzwań zawodowych. Szkoła Branżowa CosinusYoung 15+ i Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny są przekonani, że dzięki wspólnym wysiłkom będą w stanie skutecznie odpowiadać na oczekiwania i potrzeby swoich uczniów.

Jesteśmy pełni entuzjazmu i gotowości do współpracy, która będzie korzystna dla naszych uczniów.