infolinia

Piątek 

Gdynia

  • Akcje

CosinusYoung 15+ w Gdyni organizuje szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przykładając dużą wagę do bezpieczeństwa i odpowiedniej wiedzy swoich uczniów, CosinusYoung 15+ w Gdyni postanowiła zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami i procedurami udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach medycznych.

Uczniowie wykazali duże zainteresowanie szkoleniem i aktywnie uczestniczyli w jego trakcie. Chętnie chłonęli nową wiedzę, zadawali pytania i brali czynny udział w praktycznych ćwiczeniach. Dzięki temu, uczniowie zostali wyposażeni w praktyczne umiejętności, które mogą być nie tylko przydatne w życiu codziennym, ale także mogą okazać się kluczowe w przypadku nagłych sytuacji medycznych.

Szkoła CosinusYoung 15+ w Gdyni, poprzez organizację takich szkoleń, akcentuje swoje zaangażowanie w kompleksowy rozwój edukacyjny uczniów.